Zoznam miest, počnúc S (Sudán)

Zoznam miest, počnúc S (Sudán)

Zoznam miest, Sudán (nájdených 10 položky). Zoznam miest, počnúc "S":
Sarif Amra
Sawakin
Sennar
Shabasha
Sheikh Sharif
Shendi
Singa
Sinkat
Sodari
Suker Sennar