Právne vyhlásenie

Právne vyhlásenie

Podmienky použivania internetovej stránky Telcode.info: Ak budete pokračovať v surfovaní a využívaní informácií o telcode.info webových stránkach, súhlasíte dodržiavať a byť viazaní nasledujúcimi podmienkami použitia. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou napísaních podmienok, prosím, nepoužívajte telcode.info webové stránky.
  * Poznámka: Plná verzia podmienok použivania je k dispozícii len v angličtine. Na iných jazykoch je poskytovaná len kratšia verzia.
  Použitie telcode.info webu podlieha nasledujúcimi podmienkami použitia:
  Obsah stránok na telcode.info je pre vaše všeobecné informácie.
  Na zmenu obsahu su práva vyhradené.
  Dáta sú poskytované "ako je" bez záruky presnosti, včasnosti či úplnosti.
  Beriete na vedomie, že tieto informácie môžu obsahovať nepresnosti či chyby a my sa výslovne vylučujeme zodpovednosťi za prípadné nepresnosti či chyby v plnom rozsahu, povolenom zákonom.
  Vaše používanie akýchkoľvek informácií na tejto webovej stránke je výhradne na vlastné nebezpečenstvo, pre ktoré nenesieme zodpovednosť.
  Je vašou povinnosťou zaistiť sa o tom, že všetky informácie dostupné prostredníctvom tejto webovej stránky su na prospech vašich špecifických požiadaviek.
  Všetky práva sú vyhradené pod Creative Commons Attributions 3.0 licencie.