Krajiny začínajúce na písmeno R

Krajiny "R..."

Krajiny začínajúce na písmeno R:

Rakúsko
Réunion
Rovníková Guinea
Rumunsko
Rusko
Rwanda